TV8 och TV10

TV8 är nu utbytt mot TV8 HD, denna kanalen finns i vårt betalutbud och återfinns på kanalplats 80

TV10 är nu utbytt mot TV10 HD, den här kanalen finns i vårt basutbud och kräver programkort för att kunna ses.

Det kan krävas en ny kanalsökning för att få kanalerna att fungera.

Nät nere.

Ett skåp i trångfors har slutat fungera och anslutna fastigheter saknar nu kabel-tv.
Felsökning kommer att upptas Lördag fm för att lösa problemet.

Affekterade fastigheter är:
BÄCKVÄGEN   3
KANALVÄGEN   8
KANALVÄGEN   8 B
KANALVÄGEN 10
KANALVÄGEN 12
ÄLVVÄGEN   4
ÄLVVÄGEN   6