Medlemsavgift 2018

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018.

Avgiften fastställdes av årsmötet till1440:- och den skall vara betald senast den 31/3. Utskick till samtliga fastigheter i området är gjort. Kassören skulle uppskatta om avgifterna betalas in löpande under månaden för att underlätta arbetsbördan.

1440 kronor betalas senast 2015-03-31
Postgiro 221861-8.
Bankgiro: 257-6668

Glöm inte att skriva namn och adress när Ni betalar och Ni som flyttat in under året, komplettera gärna med telefonnummer, namn samt epostadress till vårt register.

TV3

Idag har TV3 som standardupplöst digital (SD) och analog kanal att utgått från TKV:s utbud.

För att kunna se Tv3 HD så krävs det att du har Programkort samt CA Modul och HD mottagare i din tv eller en extern HD digitalbox.

Onsdagen den 4/4 kl 18:30 finns möjlighet att köpa både Programkort och CA Modul på Forsgården ”Lilla rummet på baksidan”

Priser. Programkort 200:- CA Modul 600:-

TV3

Tisdagen 3/4 -2018 kommer Tv3 som standardupplöst digital och analog kanal att utgå från TKV:s utbud.

För att kunna se Tv3 HD så krävs det att du har Programkort samt CA Modul eller Digitalbox.

Onsdagen den 4/4 kl 18:30 finns möjlighet att köpa både Programkort och CA Modul på Forsgården ”Lilla rummet på baksidan”
Priser. Programkort 200:-   CA Modul 600:-

 

Kanal 5, 9 och 11

Följande analoga och lågupplösta digitala kanaler (SD) kommer att utgå ur TKV’s utbud söndagen den 25/2, dessa kommer endast att finnas som digitala HD kanaler i fortsättningen: Kanal 5, 9 och 11.

För att fortsättningsvis kunna se 9 HD och 11 HD krävs programkort och ev CA modul.

För att kunna se alla HD kanalerna krävs det programkort och HD mottagare.
Priser för kort och CA modul finner ni HÄR.

 

Förändringar tv 3, kanal 5, tv 6 och 9 med början den 15/1.

När: 2018-01-15

Vad: Tv 3 HD, Tv 6HD, Kanal 5 HD och Kanal 9 HD. Samtliga Svt HD-kanaler och Tv 4 HD

Hur: Flyttas från kanalplats 101,102, 103, 104, 105, 106, 108 och 109 till kanalplats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9.

Kanalerna i standardversion kommer finnas kvar en månad på gamla HD-platsen, därefter slutar de att sändas och försvinner den 15/2. Samtliga kanaler ingår i basutbudet. Svtkanalerna och Tv4 kommer finnas kvar i standardformat efter den 15/2.

Ny kanalsökning kommer att krävas. För att se vilka inställningar man måste ha vid
kanalsökningen klicka HÄR

För att kunna se alla HD kanalerna krävs det programkort och HD mottagare.
Priser för kort och CA modul finner ni HÄR

Kanalplats       Kanal                                      Kanalplats       Kanal

1                     Svt 1 HD                                     101               Svt 1 Norrbotten

2                     Svt 2 HD                                    102                 Svt 2 Norrbotten

3                     Tv 3 HD                                      103                Tv 3

4                    Tv 4 HD                                       104                 Tv 4

5                     Kanal 5 HD                                105                 Kanal 5

6                    Tv 6 HD                                      106                 Tv 6

8                    SvtB / Svt 24 HD                        108                  SvtB / Svt 24

9                     Kanal 9 HD                                109                 Kanal 9