Störningar TV4

I samband med snöfallet så har det blivit störningar på TV4 och TV6. Detta är ett nytt fenomen då dessa kanaler tas emot med en vanlig antenn som inte borde vara störningskänslig emot snö vilket satellitmottagning är. Upplever ni problem kan vi tipsa om att byta till TV4 HD på kanalplats 104 som finns i basutbudet som vi tar ner via parabol. Felsökning kommer att ske i närtid.

TV4 analogt utgår

Pga en frekvens ändring så kan vår mottagare ej längre ta emot TV4 analogt. Vid ett tidigare årsmöte beslutades det att föreningen inte skall investera i gammal teknik. Så av dessa orsaker kommer TV4 analogt att utgå från kabel-tv utbudet.   Dock så finns TV4 och TV4 HD digitalt i basutbudet.

Förslag till ändring av stadgar

Nu finns ett förslag till förändrade föreningsstadgar att läsa.
Det är gruppen som blev utsedd vid det senaste årsmötet som har
skrivit förslaget. Läs stadgarna och jämför dom med dom gamla.
Har ni feedback på förslaget till nya stadgarna kontakta då Erika Sjöö via mail sjoo.erika@gmail.com.
Dock så vill vi få feedbacken senast den 15 jan 2018.

Stadgarna finns att läsa HÄR.

Åska

Pga åska är delar av trångfors, heden och hampis utslagna. Orsaken till detta är att några förstärkare har gått sönder. Detta påverkar både både kabel-tv och internet.

Felsökning och reparation pågår.

Uppdatering 1/8 21:15:

Många förstärkare är trasiga och reparationer pågår fortfarande med oförminskad styrka. Så länge det finns förstärkare att byta kommer så att ske, därefter (imorgon) kommer nya att beställas med flygfrakt för att lösa detta så fort som möjligt. Aldrig tidigare i tkv’s historia har så här många förstärkare blivit utslagna samtidigt!

Uppdatering 2/8 11:45

Heden och Hampis blev klara i går kväll. I trångfors kvarstår ytterligare fel men reparationer fortgår allt jämt. Det verkar som dom värsta blixtnedslagen skedde där.

Medlemsavgift 2017

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017.

Avgiften fastställdes av årsmötet till1440:- och den skall vara betald senast den 30/4. Utskick till samtliga fastigheter i området är gjort. Kassören skulle uppskatta om avgifterna betalas in löpande under månaden för att underlätta arbetsbördan.

1440 kronor betalas senast 2015-04-30
Postgiro 221861-8.
Bankgiro: 257-6668

Glöm inte att skriva namn och adress när Ni betalar och Ni som flyttat in under året, komplettera gärna med telefonnummer, namn samt epostadress till vårt register.