Styrelsen

NAMN   UPPGIFT TELEFON ANSVAR
Mikael Modig Ordförande 070-2810529 Huvudcentralen
Erika Sjöö Kassör 070-3244004 Ekonomi, Fakturor
Jörgen Nordström Sekreterare 070-6585590 Support och områdesansvarig för Hampis
Mats Eriksson Ledamot 070-6071323 Support och områdesansvarig för Trångfors och Hedsvedjan
Jens Lindgren Ledamot 073-0407068 Support och områdesansvarig för Heden, Kvartersmästare
Per Olofsson Suppleant
Harry Hannu Suppleant
Carl-Henrik Melin Revisorsuppleant
Kristina Adolfsson Revisor Sammankallande
Christer Eklund Revisorersättare
Anders Granström Valberedning Sammankallande
Jan Pasma Valberedning

 

Kommentera