Styrelsen

NAMN   UPPGIFT TELEFON ANSVAR
Niklas Hemphälä Ordförande 0921-400050 Huvudcentralen
Erika Sjöö Kassör 070-3244004 Ekonomi, fakturor
Mikael Modig Sekreterare 070-2810529 Support Hampis, lokalkanal
Mats Eriksson Ledamot 070-6073838 Support Trångfors och Hedsvedjan
Jens Lindgren Ledamot 073-0407068 Support Heden, Kvartersmästare
Per Olofsson Suppleant
Harry Hannu Suppleant
Carl-Henrik Melin Revisorsuppleant
Kristina Adolfsson Revisor Sammankallande
Christer Eklund Revisorersättare
Anders Granström Valberedning Sammankallande
Jan Pasma Valberedning

 

Kommentera