Priser

Priset per helår är för närvarande 1440 kr . Avgiften sträcker sig från den 1/1 – 31/12 och betalningen sker senast den 30/4. Årsmötet går av stapeln under första kvartalet varje år, då även årsavgiften spikas.

Nyanslutningsavgiften till föreningen satt till 4000 kr, varav större delen är för delägarskapet i vårt kabelnät och utrustning. Årsavgiften tillkommer för den del av året som är kvar.

Återanslutning av en sen tidigare ansluten fastighet kostar en halv årsavgift.

Betalning sker till Postgiro 221861-8. Märk betalningen med namn och gatuadress.

Kommentera