C More Family

Från den 1/8 byter C More family namn till C more stor.
Det innebär även att live och live 5 utgår från stor och ersätts med
sportkanalen, fotboll och hockey. Tyvärr gör dom även en prishöjning på 50:- till 349:-.
Prishöjningen träder i kraft från 1 sep.

Lämna ett svar