Femman, 9, 11 och Discovery kanalerna.

Just nu fungerar inte dessa kanaler. Det beror på satelitöverföringen och är något vi inte kan påverka. När uppkopplingen mot satelliter åter fungerar kommer dessa kanaler att fungera hos oss också. Detta påverkar flera kabel-tv leverantörer i luleå men även i boden, tex bdtv.

17.00: Alla kanaler är återställda.

Kommentera