TV4 Fakta, TV4 Film och TV4 Guld

Komprimeringsalgoritmen på TV4 Fakta, TV4 Film och TV4 Guld är idag ändrad till mpeg 4 från mpeg 2. Dom flesta tv apparaterna bör hantera denna förändring automatiskt men om så inte sker måste en ny kanalsökning göras.

Kommentera