Tillfälliga avbrott.

Under V19 (7-11/5) kommer det att förekomma kortare tillfälliga avbrott på samtliga
kanaler. Orsaken till detta är en uppdatering av mjukvaran i vår huvudcentral.

Lämna ett svar