Uthämtning av programkort/CA modul

Vill du köpa programkort/CA modul?

Kom till forsgården, lilla rummet på baksidan, på någon av följande tider:

Tisdag 10/4 kl: 19-21
Söndag 15/4 kl: 11-13

Under vecka 16 har vi ingen utlämning av kort/moduler

Kommentera