Åska

Pga åska är delar av trångfors, heden och hampis utslagna. Orsaken till detta är att några förstärkare har gått sönder. Detta påverkar både både kabel-tv och internet.

Felsökning och reparation pågår.

Uppdatering 1/8 21:15:

Många förstärkare är trasiga och reparationer pågår fortfarande med oförminskad styrka. Så länge det finns förstärkare att byta kommer så att ske, därefter (imorgon) kommer nya att beställas med flygfrakt för att lösa detta så fort som möjligt. Aldrig tidigare i tkv’s historia har så här många förstärkare blivit utslagna samtidigt!

Uppdatering 2/8 11:45

Heden och Hampis blev klara i går kväll. I trångfors kvarstår ytterligare fel men reparationer fortgår allt jämt. Det verkar som dom värsta blixtnedslagen skedde där.

Kommentera