Prishöjning C More

Prisändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2017 och gäller för hela marknaden.
Priserna gäller både ny kund och befintlig kund.
• C More Sport, Film och Serier 499 kr per månad.
• C More Sport 449 kr per månad.

Kommentera