Medlemsavgift 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019.

Avgiften fastställdes av årsmötet till1440:- och den skall vara betald senast den 31/3. Utskick till samtliga fastigheter i området är gjort. Kassören skulle uppskatta om avgifterna betalas in löpande under månaden för att underlätta arbetsbördan.

1440 kronor betalas senast 2019-03-31
Postgiro 221861-8.
Bankgiro: 257-6668

Glöm inte att skriva namn och adress när Ni betalar och Ni som flyttat in under året, komplettera gärna med telefonnummer, namn samt epostadress till vårt register.

TV8 och TV10

TV8 är nu utbytt mot TV8 HD, denna kanalen finns i vårt betalutbud och återfinns på kanalplats 80

TV10 är nu utbytt mot TV10 HD, den här kanalen finns i vårt basutbud och kräver programkort för att kunna ses.

Det kan krävas en ny kanalsökning för att få kanalerna att fungera.

Nät nere.

Ett skåp i trångfors har slutat fungera och anslutna fastigheter saknar nu kabel-tv.
Felsökning kommer att upptas Lördag fm för att lösa problemet.

Affekterade fastigheter är:
BÄCKVÄGEN   3
KANALVÄGEN   8
KANALVÄGEN   8 B
KANALVÄGEN 10
KANALVÄGEN 12
ÄLVVÄGEN   4
ÄLVVÄGEN   6